Rapporten

   Ladda ner rapporten "Policy Coherence of the Sustainable Development Goals": EN
   Ladda ner "Hantera och bevara den naturliga resursbasen för en hållbar ekonomisk och social utveckling" Think Piece: EN
   Ladda ner granskningen "Flerskalig styrning av hållbar användning av naturresurser - utmaningar och möjligheter för övervakning och institutionell utveckling på nationell och global nivå": EN

   Denna uppsats belyser den inverkan som trycket på den begränsade resursbasen kan ha på att helt och hållet uppfylla de ambitiösa och ambitiösa SDG: erna. Det framhäver behovet av en förståelse för sambandet mellan komponenter i naturresurssystemet och de naturliga och socioekonomiska ekosystemen för att identifiera de avvägningar mellan miljöutveckling som planeras vid genomförandet av den globala agendan för hållbar utveckling efter 2015. Dessa avvägningar kan endast lösas om strategiska strategier för hållbar utveckling är samordnade och sammanhängande över målen i ramverket för hållbar utveckling. Papperet förespråkar att ökad effektivitet av resursanvändning i produktionssystem tillsammans med minskning av avfall och onödiga konsumtionsmönster (SCP) är nödvändiga för hållbar utveckling. Och att frikoppling av ekonomisk verksamhet från användning av naturresurser och effekterna av användningen är en viktig SCP-strategi för framgången för den globala agendan för hållbar utveckling. I rapporten varnas dock att frikopplingsstrategier måste tillämpas differentiellt av utvecklingsländer och utvecklade länder i samband med resursfördelning, prioriterade behov hos nationer och intressentintressen.

   Övriga rapporter