En tanke från International Resource Panel.

  Rapporten

   Ladda ner Think Piece: EN  |  SP

   G20-länderna representerar en dynnamisk grupp av ledande ekonomier med en mängd olika visioner och strategier för hållbar utveckling. Medlemsstater kommer från alla kontinenter, producerar 85 procent av den globala ekonomiska produktionen, har två tredjedelar av den globala befolkningen och bedriver 75 procent av den internationella handeln. Denna grupps kollektiva påverkan kan driva storskalig transformation i en riktning som kan leda oss till att uppnå alla 17 mål för hållbar utveckling.

   Den här tanken från International Resource Panel sammanfattar en del av panelens arbete, särskilt om status och trender för naturresurser i G20, de ekonomiska fördelarna med resurseffektivitet, förbindelserna mellan klimat och resurser och god praxis och strategier som har använts framgångsrikt implementerat för att förbättra resurseffektiviteten.

   Vad är en IRP-tanke?

   En IRP-tanke är ett tekniskt eller policydokument baserat på IRP-vetenskapliga studier och bedömningar och annan relevant litteratur. Det är inte en fullständig studie och bedömning utan en samling vetenskapliga reflektioner, som kan katalysera genereringen av ny vetenskaplig kunskap och lyfta fram kritiska ämnen som ska beaktas i politisk diskurs.

   Övriga rapporter