Markåterställning har en enorm potential att hjälpa världen att begränsa klimatförändringarna och uppnå sina mål för hållbar utveckling. I sin senaste studie finner den internationella resurspanelen positiva fördelar för att stödja alla 17 mål för hållbar utveckling som överenskommits av världens länder som en del av 2030-agendan för hållbar utveckling.

  Rapporten

   Ladda ner hela rapporten: EN
   Ladda ner faktabladet: EN  |  AR  |  CH  |  FR  |  RU  |  SP

   När vi närmar oss det sista decenniet innan hållbarhetsmålen (SDG) ska uppnås 2030 krävs ett enormt steg på alla fronter för att världen ska kunna uppnå sina mål och vända klimat- och artkriserna. För närvarande bryts ungefär en fjärdedel av världens mark. Markåterställning och rehabilitering representerar tillsammans en av tre primära strategier för att uppnå SDG 15 (Life on Land), och särskilt för att uppfylla målet för marknedbrytningsneutralitet under detta mål (15.3). Den här internationella resurspanelens tankestycke lyfter fram att både processen för landåterställning och rehabilitering och det återställda landet har en enorm potential att hjälpa världen att begränsa klimatförändringen och uppnå sina mål för hållbar utveckling. Tankebiten ger olika reflektioner för beslutsfattare, akademiker och utövare för utveckling av strategier för att maximera samfördelarna med landåterställning och rehabilitering för livet på land genom att lyfta fram riskerna, komprometterna och kostnaderna för markåterställning och rehabilitering för att uppnå i Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess tillhörande mål. Det rekommenderar starkt en systemanalys innan investeringar görs för att undvika oavsiktliga konsekvenser. Tankebiten ger en tydlig strategi för att maximera övergripande möjligheter för markåterställning eller rehabilitering över flera SDG. Observationerna och slutsatserna från de 37 författarna ger visserligen hopp och ambitioner för investeringar i markåterställning och rehabilitering över hela världen.

   * IRP (2019). Markåterställning för att uppnå hållbara utvecklingsmål: En internationell resurspanel Think Piece. Herrick, JE, Abrahamse, T., Abhilash, PC, Ali, SH, Alvarez-Torres, P., Barau, AS, Branquinho, C., Chhatre, A., Chotte, JL, Cowie, AL, Davis, KF, Edrisi, SA, Fennessy, MS, Fletcher, S., Flores-Díaz, AC, Franco, IB, Ganguli, AC, Ifejika Speranza, C., Kamar, MJ, Kaudia, AA, Kimiti, DW, Luz, AC, Matos , P., Metternicht, G., Neff, J., Nunes, A., Olaniyi, AO, Pinho, P., Primmer, E., Quandt, A., Sarkar, P., Scherr, SJ, Singh, A ., Sudoi, V., von Maltitz, GP, Wertz, L., Zeleke, G. En tankebit från International Resource Panel. FN: s miljöprogram, Nairobi, Kenya

   Vad är en IRP-tanke?

   En IRP-tanke är ett tekniskt eller policydokument baserat på IRP-vetenskapliga studier och bedömningar och annan relevant litteratur. Det är inte en fullständig studie och bedömning utan en samling vetenskapliga reflektioner, som kan katalysera genereringen av ny vetenskaplig kunskap och lyfta fram kritiska ämnen som ska beaktas i politisk diskurs.

   Video

   Visste du att?

   Att återställa 350 miljoner hektar försämrade landskap fram till 2030 kan generera 9 biljoner US dollar i ekosystemtjänster och ta 13-26 gigatons växthusgaser ur atmosfären.

   landskap-2-1567013-1279x1923_simona_balint_freeimages.jpg

   Visste du att?

   Cirka 25 procent av världens mark bryts ned.

   land_evaluation_report.jpg

   Visste du att?

   Vi måste återställa 350 miljoner hektar förstörda landskap fram till 2030 för att nå globala mål.

   Övriga rapporter