Hur tillgodoser vi vatten, energi, mark och materialbehov hos upp till 9 miljarder människor, samtidigt som vi håller klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och hälsorisker inom planetens gränser?

  Rapporten

   Ladda ner hela rapporten: EN

   Hur tillgodoser vi vatten, energi, mark och materialbehov hos upp till 9 miljarder människor, samtidigt som vi håller klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och hälsorisker inom planetens gränser? Enligt rapporten är de växande kraven som ställs på vår vattenförsörjning inte bara ett resultat av befolkningstillväxten utan också det sätt på vilket våra ekonomier utvecklas. Sedan 1900 har mänsklighetens vattenförbrukning ökat med dubbelt så stor befolkningstillväxt och hoppat från 600 miljarder kubikmeter 1900 till 4,500 miljarder kubikmeter 2010.

   • UNEP (2012) Mätning av vattenanvändning i en grön ekonomi, en rapport från arbetsgruppen för vatteneffektivitet till den internationella resurspanelen. McGlade, J., Werner, B., Young, M., Matlock, M., Jefferies, D., Sonnemann, G., Aldaya, M., Pfister, S., Berger, M., Farell, C., Hyde, K., Wackernagel, M., Hoekstra, A., Mathews, R., Liu, J., Ercin, E., Weber, JL, Alfieri, A., Martinez-Lagunes, R., Edens, B. , Schulte, P., von Wirén-Lehr, S., Gee, D.

   Övriga rapporter