Denna rapport tittar på handelsflöden av materiella resurser och deras miljöpåverkan. Det visar också hur både multilaterala handelsregler och regionala handelsavtal kan användas proaktivt för att främja den cirkulära och grönare ekonomin och minimera miljöpåverkan i samband med resursutvinning.

  Rapporten

   -

   HÅLLBAR HANDEL MED RESURSER: Globala materialflöden, cirkularitet och handel

   En rapport om den gemensamma och samarbetsinsatsen av UNEP: s miljö- och handelsnav och International Resource Panel, publicerad 2020.

   Ladda ner hela rapporten här..
   Ladda ner faktabladet här..
   Ladda ner infografiken: HandelsspårGlobalt materialanvändning│ Full infografik

   Diskussionsunderlaget "Hållbar handel med resurser: globala materialflöden, cirkularitet och handel" utvecklas gemensamt av FN: s miljöprogram (UNEP) Miljö- och handelsnav och Internationella resurspanelen (IRP).

   Publikationen uppdaterar IRP: s resultat om handelsavtryck och bygger på arbetet i UNEPs miljö- och handelscentrum för att erbjuda policyrekommendationer med fokus på handelns roll för att flytta produktion och konsumtion bort från linjära till mer cirkulära modeller. 

   Handel är ansvarig för mycket större mängder materialutvinning än vad direkta handelsflöden indikerar, när man tar hänsyn till de extra material, energi, vatten och mark som används vid utvinning och produktion av handelsvaror men lämnas kvar som avfall och utsläpp i exportlandet.

   År 2017 var materialbehovet för handel tre gånger den direkta handeln eftersom mer än 35 miljarder ton materiella resurser extraherades globalt för att producera 11 miljarder ton direkthandlade varor. Detta innebär att en tredjedel av de totala 92 miljarder ton materiella resurser som extraherades i den globala ekonomin det året var avsedda att producera varor för handel.

   En sådan analys från International Resource Panel av materialet som förkroppsligas i handel avslöjar att resurskrävande processer har skiftat från höginkomstimporterande länder till låginkomstländska exportländer, med en motsvarande förändring i tillhörande miljöbördor. 

   Utvinning och bearbetning av resurser för export tömmer naturliga tillgångar samtidigt som avfall, utsläpp, förlust av biologisk mångfald, markförstöring och vattenförorening ökar. Lämplig politik behövs därför för att hantera de negativa miljöeffekterna av handeln och se till att handeln hjälper till att driva övergången till en rättvisare, mer hållbar och cirkulär ekonomi.

   Policyanalys från UNEPs miljö- och handelscentrum visar hur både multilaterala handelsregler och regionala handelsavtal kan användas proaktivt för att främja den cirkulära ekonomin och minimera miljöpåverkan i samband med utvinning av resurser.

   • Rekommenderad referens: UNEP och IRP (2020). Hållbar resurshandel: globala materialflöden, cirkularitet och handel. FN: s miljöprogram. Nairobi, Kenya

   Foto av shunya koide på Unsplash

   Visste du att?

   Handel med materiella resurser - biomassa, fossila bränslen, metaller och mineraler - har ökat med mer än 90% under de senaste två decennierna.

   Foto av Gunshe Ramchandani på pexels

   Visste du att?

   En tredjedel av alla materialresurser som utvinns i världen är kopplade till produktion av handelsvaror. 

   Foto av Dominik Reiter från Pexels

   Visste du att?

   Råvarorna som används för att utvinna och producera handelsvaror är tre gånger högre än den direkta volymen av materialresurser som handlas över länder.

   Övriga rapporter