Spridningsmaterial från International Resource Panel

  Rapporten

   NATURLIG RESURSANVÄNDNING I GRUPPEN AV 20: Status, trender och lösningar

   En rapport från International Resource Panel publicerad 2019.

   Ladda ner sammanställningen av faktablad: EN
   Ladda ner G20 land / EU faktablad: 
   Argentina  
   Australien
   Brasilien
   Kanada
   Kina 
   EU
   Frankrike
   Tyskland
   Indien 
   Indonesien  
   Italien
   Japan 
   Mexico
   Ryssland
   Saudiarabien
   Sydafrika 
   Sydkorea
   Turkiet
   UK
   USA
   Ladda ner faktablad från andra länder:Polen

   Om faktablad

   Denna samling faktablad från International Resource Panel, utarbetades i samarbete med Japans miljöministerium och Institute for Global Environmental Strategies, som ett bidrag till G20 Resource Efficiency Dialogue 2019 i Japan. Dokumenten är baserade på forskning som IRP har genomfört för rapporten “Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want”.

   Tack

   Dataanalysen och texten för G20 förbereddes av Livia Cabernard, Stephan Pfister, Stefanie Hellweg (ETH Zürich) och Maria Jose Baptista (FN: s miljöprogram) med input från Victor Valido (FN: s miljöprogram), Yingying Lu och Heinz Schandl (CSIRO). Layouten och infografiken designades av Yi-Ann Chen med stöd från Qinhan Zhu för figurlayout. Ikoner som används i faktabladet är från Freepik.

   Övriga rapporter