En växande oro för att garantera prisvärd, rättvis och miljövänlig tillgång till naturresurser är välgrundad. I den här rapporten visar vi globala trender för användning av naturresurser och föreslår indikatorer för evidensbaserad policyformulering.

  Rapporten

   Ladda ner hela rapporten: EN
   Ladda ner sammanfattningen för politiska beslutsfattare: EN  |  JA

   Ökande oro för att garantera prisvärd, rättvis och miljövänlig tillgång till naturresurser är välgrundad. Den globala användningen av naturresurser har accelererat under det senaste decenniet och utsläpp och avfall har ökat i takt med växande utvinning av naturresurser. Övervakning av naturresursanvändning och frikoppling av ekonomisk tillväxt från naturresursanvändning kommer att vara avgörande för att uppfylla FN: s mål för hållbar utveckling. I den här nya rapporten visar vi globala trender för naturresursanvändning under fyra decennier och föreslår indikatorer för evidensbaserad formulering. De presenterade uppgifterna och indikatorerna adresserar resurskrav för produktion och konsumtion för världen, för sju världsregioner och för varje land. Indikatorerna är bra inställningar för global miljöpåverkan och materiell levnadsstandard. De varierar enormt mellan länder och regioner och visar stora utmaningar och möjligheter framöver när vi övergår till ett välmående, rättvist och miljövänligt globalt samhälle.

   • UNEP (2016). Globala materialflöden och resursproduktivitet. En utvärderingsstudie av UNEP International Resource Panel. H. Schandl, M. Fischer-Kowalski, J. West, S. Giljum, M. Dittrich, N. Eisenmenger, A. Geschke, M. Lieber, HP Wieland, A. Schaffartzik, F. Krausmann, S. Gierlinger, K Hosking, M. Lenzen, H. Tanikawa, A. Miatto och T. Fishman. Paris, FN: s miljöprogram.

   Visste du att?

   Världens rikaste länder förbrukar i genomsnitt tio gånger så många material som de fattigaste.

   Visste du att?

   Planet kommer att behöva 180 miljarder ton material per år 2050 om trenderna fortsätter.

   Visste du att?

   Primärt material som utvunnits från jorden ökade från 22 miljarder ton 1970 till 70 miljarder ton 2010.

   Övriga rapporter