IRP:s flaggskeppsrapport – The Global Resources Outlook 2024 – är ute nu! Vägen mot hållbarhet blir allt mer brant och smal, och möjligheternas fönster håller på att stängas. Vetenskapen är klar: Nyckelfrågan är inte längre om en transformation mot global hållbar resurskonsumtion och produktion är nödvändig, utan hur man får det att hända nu. Att ta itu med denna verklighet, baserat på utvecklande koncept för en rättvis övergång, är en väsentlig del av varje trovärdig och försvarlig väg framåt.

  Rapporten

   â € <Global Resources Outlook 2024 - Böj trenden: vägar till en levande planet när resursanvändningen ökar 

   En rapport från International Resource Panel lanserades den 1 mars 2024. 

   Ladda ner hela rapporten: EN
   Ladda ner sammanfattningen för politiska beslutsfattare: EN
   Ladda ner bilagan: EN
   Ladda ner materialfaktablad: Coming Soon....
   Ladda ner faktabladen för provisioneringssystemet: Coming Soon....
   Ladda ner infografiken: Huvudbudskap | Rekommendationer | Utkomster | Provisioneringssystem

   Världen befinner sig mitt i en trippel planetarisk kris av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar och avfall. Den globala ekonomin förbrukar allt mer naturresurser, samtidigt som världen inte är på väg att uppfylla hållbara utvecklingsmålen. Det vetenskapliga samfundet har aldrig tidigare varit mer samstämmigt eller mer beslutsamt när det gäller behovet av akut global omvandling mot hållbar användning av resurser. Denna 2024-upplaga av Global Resources Outlook belyser hur resurser är avgörande för ett effektivt genomförande av Agenda 2030 och multilaterala miljöavtal för att tackla den trippelplanetära krisen. Rapporten samlar bästa tillgängliga data, modellering och bedömningar för att analysera trender, effekter och fördelningseffekter av resursanvändning. Den bygger på mer än 15 års arbete av International Resource Panel, inklusive vetenskapliga bedömningar och input från länder, ett stort nätverk av intressenter på området och regionala experter.

   Rapporten illustrerar hur, sedan 2019 års upplaga av denna rapport, stigande trender i global resursanvändning har fortsatt eller accelererat. Rapporten visar också hur efterfrågan på resurser förväntas fortsätta öka under de kommande decennierna. Detta innebär att, utan brådskande och samordnade åtgärder, år 2060 kan resursutvinningen öka med 60 % från 2020 års nivåer – vilket leder till ökande skador och risker.

   Detta öde är dock inte beseglat. Rapporten beskriver också potentialen att vända negativa trender och sätta mänskligheten på en väg mot hållbarhet.

   För det är djärva politiska åtgärder avgörande för att fasa ut ohållbar verksamhet, påskynda ansvarsfulla och innovativa sätt att möta mänskliga behov och skapa förutsättningar som främjar social acceptans och rättvisa inom de nödvändiga övergångarna. Detta inkluderar brådskande åtgärder för att införliva resurser i leveransen av multilaterala miljöavtal, definiera hållbara resursanvändningsvägar och lansera lämpliga finansiella, handelsmässiga och ekonomiska incitament. Vägen mot hållbarhet blir allt mer brant och smal, och möjlighetsfönstret håller på att stängas. Vetenskapen är klar: Nyckelfrågan är inte längre om en transformation mot global hållbar resurskonsumtion och produktion är nödvändig, utan hur man får det att hända nu. Att ta itu med denna verklighet, baserat på utvecklande koncept för en rättvis övergång, är en väsentlig del av varje trovärdig och försvarlig väg framåt.

   Rekommenderad citering: FN:s miljöprogram (2024): Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend – Pathways to a liveable planet som resursanvändningstoppar. Internationell resurspanel. Nairobi. 


   Se lanseringseventet på UNEA-6 igen den 1 mars 2024 här.

   Video

   graphics

   Visste du att?

   Medan fler och fler resurser utvinns, ökar den ekonomiska tillväxten från användningen av dessa material inte i samma takt.

   Växthusgasutsläpp, energi och arbetsproduktivitet växer mycket snabbare än materiell produktivitet.

   Visste du att?

   Att odla och skörda biomassa bidrog med över 90 % till den totala globala förlusten av biologisk mångfald och vattenstress.

   Politiken bör inriktas på de sektorer som är huvudsakligen ansvariga: livsmedelsrelaterade sektorer (jordbruk, återförsäljare och livsmedelstjänster), trärelaterade industrier (skogsbruk, byggande) och allt mer biokemi.

   Visste du att?

   Byggd miljö och mobilitet står som de ledande drivkrafterna för den ökande globala efterfrågan på material, tätt följt av mat och energi.

   Dessa sektorer står tillsammans för cirka 90 % av den globala efterfrågan på material.

   Övriga rapporter