International Resource Panel (IRP) arbetar med ett antal strategiska partners och intressenter för att främja en hållbar förvaltning av naturresurser. Dessa inkluderar FN-organ, internationella, regionala och nationella organisationer, mellanstatliga organ, icke-statliga organisationer, privata och offentliga institutioner, näringslivsorganisationer, forskningscentra, universitet, stiftelser, vetenskapspolitiska plattformar, bland andra.

Strategiska partners

IRP Strategic Partners är enheter som är aktiva och kvalificerade inom de ämnen som täcks av IRP. De ger stöd i utvecklingen och spridningen av IRP-publikationer, förbättrar dess policy och akademiska effekt och skapar synergier med andra relevanta intressenter, bland andra. Strategiska partners väljs i enlighet med Policyer och förfaranden för IRP.                                                                       

 

 

Jordkommission

Ellen MacArthur Foundation - Hållbara varumärken

Ellen MacArthur Foundation

 

IRP GIZ

Tyska internationella samarbetsbyrån för utveckling (GIZ)

 

https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/12/ICC-international-chamber-of-commerce-logo-2.png

Internationella handelskammaren (ICC)

 

Internationella vetenskapsrådet

Internationella rådet för vetenskap

 

IUCN-logo - UICN Frankrike

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

 

One Planet Network

 

Fil: OECD logo new.svg - Wikipedia

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

 

Hem

Plattform för accelererande cirkulär ekonomi 

 

Globala lagerindikatorer - PBL Netherlands Environmental ...

PBL Nederländska miljöbedömningsbyrån 

 

UPPRÄTTA "TILLVÄXT INOM"

SUN Institute Miljö och hållbarhet 

 

Hem

FN: s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP)

 

Hem

FN: s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien (ECLAC)

 

FN-SPBF

FN: s vetenskapspolitiska affärsforum om miljö

 

wbcsd

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

 

Fichier: World Economic Forum-Logo.svg - Wikipedia

World Economic Forum

 

World Resources Forum

World Resources Forum

 

World Resources Institute - Wikipedia

World Resources Institute

 

Ungdom och miljö Europa

 

Andra intressenter

IRP-rapporter är utformade för att informera och påverka åsikter, resultat och beslut från intressenter som har en inverkan på användningen av naturresurser och deras miljöpåverkan. För detta arbetar vi nära med ett antal intressenter (listade nedan).

Mellanstatliga organisationer och plattformar

 

Afrikanska unionen

 

Afrikanska unionen

 

Asean

Föreningen för Sydostasiatiska Nationer (ASEAN)

 

Europeiska kommissionen

 

IRP Europeiska kommissionen

Grupp på 7 (G7)

 

Grupp på 20 (G20)

 

Privata organisationer

 

Koalitionen för globala affärer | LinkedIn

Koalitionen för globala affärer

 

Vetenskapliga och forskningsnätverk

 

Internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA ...

Internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA)

 

FN-organ

 

IPBES-logotyp

Mellanstatlig vetenskapspolitisk plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES)

 

Resultat de recherche d'images pour "Mellanstatlig panel för klimatförändringar (IPCC)"

FN: s klimatpanel (IPCC)

 

Kommittén för granskning av genomförandet av konventionen ...

FN: s konvention för att bekämpa ökenspridning (UNDCC)

 

FN: s utvecklingsprogram (UNDP)

 

FN: s ekonomiska och sociala kommission för västra Afrika (ESCWA)

 

Coronavirus - Afrique: Les ministres africains des finances ...

FN: s ekonomiska kommission för Afrika (ECA)

 

FN: s ekonomiska kommission för Europa (UNECE)

 

UNFCCC | LinkedIn

FN: s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)