Hur vi jobbar

Panelen består av framstående forskare, mycket skickliga i resurshanteringsfrågor. Deras rapporter sprider de senaste vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska resultaten kring global resursanvändning. De ger råd och kopplingar mellan beslutsfattare, industrin och samhället om sätt att förbättra global och lokal resurshantering. Panelen omfattar forskare och regeringar från både utvecklade och utvecklande regioner, civilsamhället, industriella och internationella organisationer.

Uppdrag & principer

Panelens uppdrag är att tillhandahålla oberoende, sammanhängande och auktoritativa vetenskapliga bedömningar av politisk relevans för ett hållbart utnyttjande av naturresurser och särskilt deras miljöpåverkan under hela livscykeln. och bidra till en bättre förståelse för hur man kopplar bort ekonomisk tillväxt från miljöförstöring.

Mer om oss