Steve Hatfield-Dodds är hedersprofessor i offentlig politik vid Australian National University (ANU). Han har en framstående meritlista av att arbeta i skärningspunkten mellan hållbarhetsforskning, offentlig politik och affärsstrategi.

Dr Steve Hatfield-Dodds är hedersprofessor i offentlig politik vid Australian National University (ANU) och hedersassistent vid Oxford Net Zero och Environmental Change Institute vid Oxford University och Center for Climate Economics and Policy vid ANU. Han är medlem i ledargruppen för EY Net Zero Center och konsult hos EY Port Jackson Partners, ett ledande företag inom affärsstrategi.

Han tillför djup expertis och erfarenhet av utformning och bedömning av klimat- och hållbarhetspolicyer och scenarier. Specifik expertis inkluderar klimatförändrings- och hållbarhetspolitik, miljö- och ekologisk ekonomi, integrerad modellering och bedömning, adaptiv styrning och sambandet mellan vetenskap och politik.

Dr Hatfield-Dodds tidigare roller har inkluderat verkställande direktör för Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES), Chief Coordinating Scientist för integrationsvetenskap och offentlig politik vid CSIRO (Australiens nationella vetenskapsbyrå) och seniora ledarskaps- och policyroller i australiensiska myndigheter, inklusive finansministeriet och departementen för jordbruk, klimatförändringar, energi och resurser, miljö och industri.  

Han har en doktorsexamen i ekonomi från ANU och har publicerat mer än 125 artiklar och rapporter, inklusive artiklar i Natur, vetenskap, jordbrukssystem, ekologisk ekonomi, och Ekologi och samhälle

Se Steve Hatfield-Dodds publikationer om Google Scholar.