Michael Obersteiner är chef för programmet Ecosystems Services and Management vid International Institute for Applied Systems Analysis i Österrike. Han har arbetat för nationella och internationella organisationer och skrivit över 100 vetenskapliga artiklar.

Michael Obersteiner är programdirektör för Ecosystems Services and Management (ESM) -programmet vid International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Laxenburg, Österrike. Hans forskningserfarenhet sträcker sig från biofysisk modellering inom områdena ekosystem, skogsbruk och jordbruk till ekonomi, ekonomi och integrerad bedömning.

Under hans ledning har ett antal nationella och internationella organisationer, däribland bland annat Europeiska kommissionen, WWF, OECD och andra nationella och internationella institutioner fått vetenskaplig baserad politisk rådgivning med kvantitativa modelleringstekniker. Han är författare till över 100 vetenskapliga artiklar som täcker många disciplinvetenskapliga områden.

Se fler publikationer om Michael Obersteiner's Google Scholar