Hans Bruyninckx är tidigare verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån. Han är expert på europeisk och internationell miljöpolitik, globaliseringens effekter på styrningen av miljöfrågor och hållbar utveckling.

Hans Bruyninckx är tidigare verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån (EEA). Han tillträdde den 1 juni 2013. Han föddes i Schoten, Belgien 1964.

Dr Bruyninckx studerade grund- och magisterexamen i statsvetenskap med inriktning på internationella relationer vid Antwerpen och Leuven universitet. Han avslutade också ett ytterligare program i utvecklingsstudier vid universitetet Catholique de Louvain-la-Neuve. Han avslutade en doktorsexamen 1996 vid Colorado State University om ämnet internationell miljöpolitik och undervisade sedan vid flera andra universitet i USA och Europa, inklusive Colorado State University, Canisius College och Wageningen University.

Från 2010 tills han utnämndes till EES var han chef för HIVA Research Institute i Leuven, Belgien, ett policyorienterat forskningsinstitut som är associerat med Katholieke Universiteit Leuven, där han också var chef för avdelningen för statsvetenskap från 2007 till 2010. Dr Bruyninckx har också varit ledande medlem av det tvärvetenskapliga Leuven Center for Global Governance Studies och promotor-koordinator för Flemish Policy Research Center on Transitions for Sustainable Development (TRADO). Under de senaste 20 åren har han bedrivit och hanterat policyinriktad forskning inom områdena miljöpolitik, klimatförändringar och hållbar utveckling. Han var ansvarig för forskning inom områdena policyutvärdering, övervakning och rapportering, metodutveckling, miljöpolitisk integration och nyligen också på långsiktig övergångspolitik. Hans erfarenhet avser nivån i regionerna (Flandern i ett jämförande europeiskt perspektiv), EU: s medlemsstater, EU-nivå, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och processer för global miljöstyrning (klimatförändringar i särskild).

Hans akademiska expertis ligger främst inom området europeisk och internationell miljöpolitik, där han studerar globaliseringens effekter på den globala styrningen av miljöfrågor och hållbar utveckling. Ur detta perspektiv har han också studerat globala produktions- och konsumtionssystem samt frågor som rör distribution och rättvisa. Han har undervisat kurser om ämnena global miljöpolitik och global miljöstyrning i förhållande till Europeiska unionen (EU), publicerat omfattande om EU: s miljöpolitik och dess roll som en aktör i global miljöstyrning.

Dr Bruyninckx var inblandad i ett flertal policyprocesser som rådgivande styrelseledamot, involverad i styrgrupper för statliga myndigheter och som akademisk politisk rådgivare för statliga myndigheter och andra viktiga aktörer. Dessutom har han arbetat intensivt med det civila samhället och affärsaktörer, till stöd för offentlig-privata initiativ eller privata lagstiftningsmetoder för miljö-, klimatförändrings- och hållbarhetsfrågor. Dessutom var han ordförande i styrelsen för Bond Beter Leefmilieu (The Association for a Better Environment), en flamländsk paraplyorganisation som sammanför många olika miljögrupper.

Dr Bruyninckx talar flytande engelska, franska och tyska förutom sitt hemland flamländska. Under sin karriär har han forskat i mer än ett dussin olika länder. Han är en ivrig sjöman samt en utomhus- och sportentusiast.

Valda publikationer

Se fler publikationer på Google Scholar