Anu Ramaswami är en expert på stadsinfrastruktur vars arbete har legat till grund för hållbara städer i USA och internationellt. Hennes forskning inkluderar att integrera vetenskap och teknik med policy och planering för verklig implementering.

Anu Ramaswami är Charles M. Denny, Jr., ordförande professor i vetenskap, teknologi och offentlig politik vid Humphrey School of Public Affairs och professor i bioprodukter och biosystemteknik vid University of Minnesota. Prof. Ramaswami är bland de ledande forskarna inom hållbar urban infrastruktur och har sett hennes arbete antagits som policyer och protokoll för att utveckla hållbara städer i USA och internationellt. Prof. Ramaswamis forskning spänner över miljömodellering, miljöteknik, industriell ekologi, hållbar infrastrukturdesign, analys av urbana system och integrering av vetenskap och teknik med policy och planering för verklig implementering i samhällen.

Se Anuradha Ramaswamis publikationsartiklar om Google Scholar