Anders Wijkman är medordförande för Club of Rome, ordförande för Swedish Association of Recycling Industries, seniorrådgivare för Stockholms miljöinstitut. Han är medförfattare till Bankrupting Nature (2012).

Anders Wijkman är en opinionsbildare och författare. Han är medordförande för Club of Rome, ordförande för Sveriges återvinningsindustriförening och seniorrådgivare för Stockholms miljöinstitut.

I januari 2015 utnämndes Wijkman till ordförande för den svenska tvärpolitiska kommittén för miljömål. Den mest omedelbara uppgiften är att utveckla en strategi för ett koldioxidsnålt samhälle 2050.

Wijkman har varit ledamot av Europaparlamentet (1999-2009), assisterande generalsekreterare för FN och politisk chef för UNDP (1995-1997) och som generalsekreterare för Svenska Röda korset (1979-1988 ). Han är medlem i Svenska kungliga vetenskapsakademien, World Future Council och International Resources Panel.

Wijkman är hedersdoktor vid Linköpings universitet (2011). Hans senaste bok, Konkurs Natur - med medförfattare professor Johan Rockström - publicerades av Routledge i november 2012.

Han föddes 1944, är gift och har tre barn.