Jeff Herrick arbetar vid USA: s jordbruksdepartement och har adjungerade utnämningar vid New Mexico State University och University of Colorado. Han är expert på motstånd och motståndskraft i torra och halvtorra ekosystem och i markförvaltning.

Jeff Herrick är forskare vid USDA Agricultural Research Service och har adjungerade möten vid New Mexico State University och vid University of Colorado (CU) i Boulder. Hans forskning omfattar grundläggande arbete med faktorer som styr motståndet och motståndskraften hos torra och halvtorra ekosystem och tillämpade studier som leder till utveckling av protokoll för inventering, bedömning, övervakning och hantering vid vattendrag till nationella skalor.

Herrick fungerar som rådgivare till flera amerikanska myndigheter som ansvarar för markförvaltning och är USA: s vetenskapliga representant för FN: s konvention för att bekämpa ökenspridning (UNCCD). Han ledde utvecklingen av nationellt och internationellt antagna protokoll för landövervakning och har arbetat med relaterade frågor med forskare och markförvaltare i över 20 länder. Han samarbetar för närvarande på projekt i Kenya, Mexiko, Mongoliet och Namibia, och leder det globala projektet ”Land-Potential Knowledge System” (LandPKS). Hans utbildning inkluderar examen från Swarthmore College (USA - ekologi), Lincoln University (Nya Zeeland - Agricultural Science) och Ohio State University (USA - jordvetenskap).

Se Jeffrey Herricks publikationer på Google Scholar