Panelen strävar efter att rekrytera ledande forskare med policyrelevant expertis, särskilt inom utveckling och implementering av vetenskapsbaserade lösningar för hållbar förvaltning av naturresurser och uppnåendet av målen för hållbar utveckling. Experter förväntas bidra till utvecklingen av vetenskapsbaserade och policyrelevanta bedömningar och formulera effektiva policyalternativ och rekommendationer inklusive de som är relaterade till resurseffektivitet, hållbar konsumtion och produktion och övergångar till en cirkulär ekonomi. Kvinnliga kandidater och de från Afrika, Latinamerika och Karibien, Västasien, Sydostasien och Stilla havet uppmuntras särskilt att ansöka.

Ansökningar är öppna till 01 december 2023.

För mer information om urvalskriterierna och ansökningsprocessen, hitta PDF:en nedan.

Notera att panelmedlemskap inte är en anställning och att panelmedlemmar bidrar till IRP på pro-bono-basis.