På uppdrag av FN:s miljöprogram (UNEP) sekretariat för International Resource Panel och det globala projektet Initiative Resource Efficiency and Climate Action (IREK) II, implementerat av GIZ på uppdrag av BMUV inom BMUV:s internationella klimatinitiativ, vill vi bjuda in dig att delta i den andra nationella workshopen i Jakarta stad av projektet "Resource Efficiency and Climate Change Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future in Indonesia, Argentina and Mexico".

Målet med projektet är att kontextualisera resultaten och rekommendationerna i den globala rapporten "Resurseffektivitet och klimatförändringar: Strategier för materialeffektivitet för en framtid med låga koldioxidutsläpp” (2020) till Indonesien, genom att fördjupa sig i de specifika nationella prioriteringarna och lyfta fram materialeffektivitetsstrategier i bostadsbyggande med den största potentialen för minskning av växthusgasutsläpp.

Mötet kommer att presentera materialflödesmodell och dynamisk sektorkarta inom material- och konstruktionssektorn i Indonesien. Deltagarna kommer att diskutera viktiga utmaningar och barriärer tillsammans med möjligheter till materialeffektivitet och hållbarhet för bostadsbyggande i Indonesien.

Vi vill vänligen be om dina synpunkter baserat på din respektive organisation för att utveckla policyrekommendationer för bostadsbyggande som ska användas i det nationella policydokumentet för Indonesien.

För ytterligare information vänligen kontakta IRP-sekretariatet vira.khoroshavina@un.org.

Högtalare:  

Prof. Edgar Hertwich, professor i industriell ekologi vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, IRP-panelmedlem.

Dr. Harshavardhan Jatkar, forskare inom energi, stadsplanering och informella bosättningar vid University College London.

M. Rizky Waskito Aribowo, verkställande direktör, Green Building Council Indonesien

Ova Candra Dewi, lektor, fakulteten för teknik, institutionen för arkitektur, universitetet i Indonesien

Prasetyoadi, IAI, arkitekt och stadsdesigner, verkställande direktör för PDW Architects.