På uppdrag av FN:s miljöprogram (UNEP) sekretariat för International Resource Panel och det globala projektet Initiative Resource Efficiency and Climate Action (IREK) II, implementerat av GIZ på uppdrag av BMUV inom BMUV:s internationella klimatinitiativ, vill vi bjuda in dig att delta i den andra nationella workshopen i Buenos Aires i projektet "Resource Efficiency and Climate Change Material: Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future in Argentina, Mexico and Indonesia". Projektet finansieras genom International Climate Initiative (IKI) på uppdrag av det tyska förbundsministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd (BMUV).

Målet med projektet är att kontextualisera resultaten och rekommendationerna i den globala rapporten "Resurseffektivitet och klimatförändringar: Strategier för materialeffektivitet för en framtid med låga koldioxidutsläpp” (2020) till Argentina, genom att fördjupa sig i de specifika nationella prioriteringarna och lyfta fram materialeffektivitetsstrategier i bostadsbyggande med den största potentialen för minskning av växthusgasutsläpp.

Mötet kommer att presentera materialflödesmodell och dynamisk sektorkarta inom material- och byggsektorn i Argentina. Deltagarna kommer att diskutera viktiga utmaningar och barriärer tillsammans med möjligheter till materialeffektivitet och hållbarhet för bostadsbyggande i Argentina.

Vi vill vänligen be om dina synpunkter baserat på din respektive organisation för att utveckla policyrekommendationer för bostadsbyggande som ska användas i det nationella policydokumentet för Argentina.

För ytterligare information vänligen kontakta IRP-sekretariatet vira.khoroshavina@un.org.

Högtalare:  

Ian Hamilton, professor i energi, miljö och hälsa, University College London Energy Institute

Dr. Harshavardhan Jatkar, forskare inom energi, stadsplanering och informella bosättningar vid University College London

Cecilia Nicolini, sekreterare för klimatförändringar, hållbar utveckling och innovation i Argentina

Mag. Adriana Beatriz García, nationell expert  

Lic. Ezequiel Gaspes, nationell expert