På uppdrag av FN:s miljöprogram (UNEP) sekretariat för International Resource Panel och det globala projektet Initiative Resource Efficiency and Climate Action (IREK) II, implementerat av GIZ på uppdrag av BMUV inom BMUV:s internationella klimatinitiativ, vill vi bjuda in du ska delta i den andra nationella workshopen i Mexico City för projektet "Resource Efficiency and Climate Change Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future in Mexico, Argentina and Indonesia".

Målet med projektet är att kontextualisera resultaten och rekommendationerna i den globala rapporten "Resurseffektivitet och klimatförändringar: Strategier för materialeffektivitet för en framtid med låg[1]koldioxidutsläpp” (2020) till Mexiko, genom att fördjupa sig i de specifika nationella prioriteringarna och lyfta fram materialeffektivitetsstrategier i bostadsbyggande med den största potentialen för minskning av växthusgasutsläpp.

Mötet kommer att presentera materialflödesmodell och dynamisk sektorkarta inom material- och byggsektorn i Mexiko. Deltagarna kommer att diskutera viktiga utmaningar och barriärer tillsammans med möjligheter till materialeffektivitet och hållbarhet för bostadsbyggande i Mexiko.

Vi vill vänligen be om dina synpunkter baserat på din respektive organisation för att utveckla policyrekommendationer för bostadsbyggande som ska användas i det nationella policydokumentet för Mexiko.

För ytterligare information vänligen kontakta IRP-sekretariatet vira.khoroshavina@un.org.

Högtalare:  

Ian Hamilton, professor i energi, miljö och hälsa, University College London Energy Institute

Fabio Carrer, doktorand, industriell ekologi vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet

Representant för sekretariatet för miljö och naturresurser (TBC)

Biträdande huvudrådgivare, IREK II, GIZ (TBC)

Luis Vega, direktör för kommunikation och institutionella relationer på Saint-Gobain och ordförande för Alliance for Energy Efficiency

Claudia Acuña, nationell egenproduktionssamordnare för Institutet för National Housing Fund for Workers