IRP:s flaggskeppsrapport – The Global Resources Outlook 2024 – lanserades den 1 mars på UNEA-6 i Nairobi.

Se pressevenemanget på hög nivå igen här.

IRP medordförande Janez Potocnik och IRP-panelmedlem och GRO Lead Author Hans Bruyninckx lanserade Global Resources Outlook 2024 tillsammans med Inger Andersen (UNEP:s verkställande direktör) och Maria Susana Muhamad (minister för miljö och hållbar utveckling i Columbia).

Rapporten, med titeln "Böj trenden - vägar till en levande planet som resursanvändningstoppar", illustrerar hur stigande trender i global resursanvändning har accelererat. IRP-författare visar också hur efterfrågan på resurser förväntas fortsätta att öka under de kommande decennierna. Detta innebär att, utan brådskande och samordnade åtgärder, år 2060 kan resursutvinningen öka med 60 % från 2020 års nivåer – vilket leder till ökande skador och risker. Detta öde är dock inte beseglat. Vi behöver politiska åtgärder för att fasa ut ohållbar verksamhet, påskynda ansvarsfulla och innovativa sätt att möta mänskliga behov och skapa förutsättningar som främjar social acceptans och rättvisa inom de nödvändiga övergångarna.

Rapporten och sammanfattningen för beslutsfattare kan nu laddas ner här.

Det officiella pressmeddelandet från UNEP finns tillgängligt här.

För nyckelbudskap och andra viktiga takeaways följ IRP på sociala medier (@UNEPIRP på X och @TheInternationalResourcePanel på LinkedIN)

#GRO24