På Februari 23rd, UNEP och International Resource Panel lanserades officiellt Urban Agricultures potential att främja flera hållbarhetsmål - En internationell resurspanels tänk.

Denna Think Piece utvärderar i vilken utsträckning, och under vilka förhållanden, urbant jordbruk kan hjälpa städer att gå mot hållbara urbana livsmedelssystem och en cirkulär ekonomi. Think Piece tillhandahåller en analys av olika typer och former av urbant jordbruk för att hjälpa till att förstå deras naturresursanvändning, fördelar och avvägningar mellan flera hållbarhetsmål, med erkännande av lokala och regionala särdrag. The Think Piece ackompanjeras av ett policydokument som presenterar en färdplan för utformning av "anpassad" stadsjordbrukspolitik, med hänsyn till samspelet mellan stads- och landsbygdssystem.