FN:s 5:e miljöförsamling (UNEA-5) antog resolution 5/12 om miljöaspekterna av mineral- och metallhantering och begärde sammankallande av mellanstatliga regionala samråd, följt av ett globalt mellanstatligt möte.

Vid det globala mellanstatliga mötet om mineraler och metaller den 7-8 september 2023 bidrog IRP-forskning om styrning av mineraltillgångar till diskussionerna av deltagande delegater. En sammanfattning av mötet, inklusive hur IRP-forskningen lyftes fram, finns här. 

Mer information om IRP-arbete med mineraltillgångsstyrning finns här., i 2019 års rapport utan titeln "Mineral Resource Governance in the 21st Century: Gearing extractive industries to sustainable development".