I en av Naturens artiklar om världens ständigt växande konsumtionsmönster belyser IRP-panelmedlemmar, Heinz Schandl, Stefanie Hellweg och Paul Ekins implementeringen av SDG-12, Hållbar konsumtion och produktion. 

Heinz Schandl, senior huvudforskare vid Australiens Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), delade sitt perspektiv på betydelsen av "materiellt fotavtryck", en av de viktigaste indikatorerna på en nations hållbara konsumtion och produktion. 

Stefanie Hellweg, professor i ekologisk systemdesign vid Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, reflekterade över visionen om en cirkulär ekonomi. 

Paul Ekins, professor i resurser och miljöpolitik vid University College London, diskuterade den ökande konsumtionen som en anledning till att kompensera de hållbarhetsframsteg som gjorts på produktionssidan. 

Artikeln avslutades med en betoning på behovet av att utöka den befintliga forskningen om hållbar konsumtion och produktion med ytterligare studier inom området beteendeförändring.  

Läs hela artikeln här.