Den 16 mars 2022, Forum för jordbrukets framtid var värd för evenemanget "Transatlantisk dialog om motståndskraft och hållbarhet i livsmedelssystemet".

Evenemanget fokuserade på värdet av transatlantiskt samarbete för att öka motståndskraften och hållbarheten hos det globala jordbruks-livsmedelssystemet.

IRP:s medordförande Janez Potočnik och USA:s tidigare jordbruksminister Dan Glickman diskuterade och reflekterade över resultaten av FN:s toppmöte om livsmedelssystem och COP-26, och delade med sig av sina perspektiv på sätt att öka motståndskraften och hållbarheten i jordbrukets livsmedelssystem. Som avslutande kommentarer i diskussionen sade Janez Potočnik: "Omedelbara lösningar behövs naturligtvis, men vi bör inte distraheras av lågt hängande frukter. Egentligen måste åtgärder alltid anpassas till nödvändiga långsiktiga systemperspektiv och förändringar."

Inledande och avslutande kommentarer gjordes av Peggy Yih, verkställande direktör, Center on Global Food and Agriculture, Chicago Council on Global Affairs och diskussionen modererades av Mark Titterington, Senior Adviser till Forum for the Future of Agriculture.

Se hela inspelningen av evenemanget nedan: