Sessionen syftar till att presentera de viktigaste resultaten av den globala bedömningen av International Resource Panel, FN:s miljöprogram om sambandet mellan naturresurser och migration.

Tillgängligheten, tillgången till och användningen av naturresurser är viktiga intervenerande variabler genom vilka man kan förstå, analysera och styra samband mellan lokal och global skala mellan klimat- och miljöförändringar och befolkningsfördelningar och rörelser. Även om mycket debatt och forskning har fokuserat på effekten som klimatförändringar kan ha på migrationen av människor över hela världen, har förvånansvärt lite uppmärksamhet ägnats åt naturresursernas roll och styrning i detta förhållande. Den här rapporten är ett preliminärt första steg för att titta på de olika sätt som migration och naturresurs- och naturresursförvaltning samverkar på. Rapporten ger bevis på och policyförslag om hur man hanterar de multipla, icke-linjära och dubbelriktade förhållandena mellan naturresurser och befolkningsrörelser med hjälp av ett ramverk för Earth System Governance.

Sessionen leddes av Dominic Kniveton, panelmedlem i International Resource Panel (professor i klimatvetenskap och samhälle, School of Global Studies, University of Sussex) och Marianne Gjørv, senior rådgivare, sektionen för norra norra och bilaterala relationer, marin miljö och Industriavdelningen, norska miljöverket.