Mellan den 4 och 6 september 2023 ägde World Resources Forum 23' (WRF) rum i Genève. Värd av det schweiziska federala miljökontoret och organiserad back-to-back med UNEP:s globala mellanstatliga möte om mineraler och metaller, ägde WRF 23-konferensen rum både på International Conference Centre Geneva (CICG) och online. Den internationella resurspanelen var glad över att stå som huvudpartner till WRF 23-konferensen.  

I år var det övergripande målet för konferensen "Rethinking Value" - att sätta global resursanvändning till kärnan i en systemförändring, efterlysa en samarbetsstrategi för att svara på den trippel planetariska krisen och leverera välbefinnande för alla inom planetens gränser.  

Internationella intressenter från politik, industri, forskning och civilsamhället samlades för att diskutera utmaningar och lösningar på tre huvudkonferensspår: 

• Tillräcklighet: från en konsument till ett tillräckligt samhälle 

• Värdekedjor: från extraktiva till regenerativa värdekedjor 

• Digitalisering: från tillväxt till syfte 

I ett nötskal, "WRF är rätt plats att vara för alla som bryr sig om mänsklighetens framtid", enligt medordförande för International Resource Panel, Sir Janez Potocnik.  

Läs mer om WRF 23-konferensen här. 

 

IRP-panelmedlem som huvudtalare vid WRF 23-konferensen 

"Värdekedjor: från extraktiva till regenerativa värdekedjor" 

Lighthouse Talk "Rethinking the resurs dimension of global environment agreements" av panelmedlem Hans Bruyninckx
4 september 2023 I 5:00 – 6:15 CEST 
 • Se hela inspelningen av eventet nedan (kommer snart)

Sessionsbeskrivning:  

Genom arbetet i International Resource Panel (IRP) är det allt tydligare att det behövs djupgående förändringar i hur vi använder naturresurser under hela deras livscykel och värdekedja, om vi vill ha någon chans att tillhandahålla en anständig kvalitet av liv för världens befolkning och hålla sig inom planetens gränser.  

Hans Bruyninckx delade med sig av insikter från IRP:s senaste arbete, särskilt preliminära resultat från IRP:s kommande flaggskeppsrapport - Global Resource Outlook 2024 - som ska lanseras vid FN:s miljöförsamling 2024. IRP:s banbrytande vetenskap belyser nuvarande tillstånd och trender för växande global resursanvändning, de resulterande miljöpåverkan och möjliga lösningar baserat på ett innovativt ramverk med flera modeller. Intressenter kan och måste agera omedelbart enligt de vetenskapsbaserade rekommendationerna för människor och planet. 

Högtalare: Hans Bruyninckx 

Hans Bruyninckx är medlem i International Resource Panel.  

Mellan 2013 och juni 2023 var han verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån. Han tog en doktorsexamen i internationell miljöpolitik vid Colorado State University 1996. Från 2010 till 2013 var han chef för det policyorienterade forskningsinstitutet, HIVA, i Leuven, Belgien. Han var chef för avdelningen för statsvetenskap vid Leuvens universitet från 2007 till 2010. 

Han har forskat inom bland annat miljöpolitik, klimatförändringar och hållbar utveckling. Han har undervisat om global miljöpolitik och global miljöstyrning i relation till Europeiska unionen (EU), och publicerat omfattande om EU:s miljöpolitik och dess roll som aktör i global miljöstyrning. 

Under hela sin karriär har Dr Bruyninckx arbetat med och rådgivit internationella organisationer, statliga myndigheter, civilsamhället och företag. 

 

IRP-panelmedlemmars deltagande vid WRF 23-konferensen 

Paneldebatt i plenarmötet "Värdekedjor: från extraktiva till regenerativa värdekedjor" 

Panelmedlemmen Paul Ekins kommer att moderera debatten i plenarpanelen. 
5 september I 4:00 – 5:30 CEST 
 • Se hela inspelningen av eventet nedan (kommer snart)

Sessionsbeskrivning:  

Nuvarande värdekedjor byggs upp som en del av en globaliserad linjär ekonomi. Även om frekventa chocker har belyst systemets bräcklighet, innebär förskjutningen av miljömässiga och sociala kostnader till specifika platser och sociala grupper att nuvarande värdekedjor inte bara är ohållbara utan också orättvisa.  

Övergången från extraktiva till regenerativa värdekedjor kräver att man omprövar hur resurser hämtas, används och flyttas, och hur värdet fördelas.  

Hur kan vi göra denna stora förändring mot regenerativa värdekedjor, vilket möjliggör rättvisa, motståndskraft och hållbarhet? 

Detta var den vägledande frågan för denna WRF23 plenarpaneldebatt den 5 september. 

Högtalare: 

Moderator:  Paul Ekins

Paul Ekins har en doktorsexamen i ekonomi från University of London och är professor i resurser och miljöpolitik och chef för UCL Institute for Sustainable Resources vid University College London. Från 2004-2019 var han meddirektör för UK Energy Research Centre. Han var medlem av den kungliga kommissionen för miljöföroreningar från 2002-2008. Han har också omfattande erfarenhet av konsultation för företag, myndigheter och internationella organisationer. 

Från 2011-2014 var han medlem av European Resource Efficiency Platform och vice ordförande i den dåvarande Europeiska miljökommissionärens expertekonomgrupp för resurseffektivitet. Han var medordförande för UNEP:s sjätte Global Environment Outlook (GEO-6), som presenterades för FN:s fjärde miljöförsamling i Nairobi i mars 2019. Han har varit medlem i UNEP:s internationella resurspanel (IRP) sedan 2013, och var huvudförfattare till IRP:s rapport om resurseffektivitet (beställd av G7-regeringarna och presenterades i Japan 2016), och en medförfattare till rapporten om styrning av mineralresurser (publicerad 2020). Han leder för närvarande på en IRP-rapport om finansiering av utvinning av mineraler för hållbar utveckling. 

Ytterligare paneldeltagare:   

 • Matthew Fraser, Circle Economy 

 • Murtiani Hendriwardani, IGFMining 

 • Peder Jensen, Europeiska miljöbyrån 

 • Siddharth Kara, Harvard University 

 

Gemensamt evenemang med UNEP om "Omvandling av mineral- och metallvärdekedjor för ökad hållbarhet"  

Panelmedlem Paul Ekins är paneldeltagare i Joint Event. 
6 september 2023 I 4:30 – 6:00 CEST 
 • Se hela inspelningen av eventet nedan (kommer snart)

 • Arrangörer: World Resource Forum, UNEP, International Resource Panel (IRP)

 • Läs mer om UNEP:s mellanstatliga möten, klicka här.   

Sessionsbeskrivning:  

WRF23 kommer att äga rum back-to-back med UNEP Global Intergovernmental Meeting on Minerals and Metals (7-8 september, Genève). På den sista dagen av WRF23 kommer denna plenarsession att inventera resultaten av de regionala samråd som hölls tidigare i år, belysa potentiella lösningar, förslag och visa upp ledarskap från olika intressentgrupper för att omvandla mineral- och metallvärdeskedjorna för ökad miljömässig hållbarhet. 

Genom presentationer och en modererad paneldebatt kommer denna 90-minuters session: 

 • Lyft fram innovativa förslag, god praxis och lösningar för att förbättra miljömässig hållbarhet i mineral- och metallvärdekedjor, genom att inventera de regionala mellanstatliga samråden och WRF'23-programmet 

 • Tillhandahålla ett perspektiv av flera intressenter genom deltagande av intressenter från politik, industri och civilsamhälle för att diskutera lärdomar och samförstånd om vägen framåt. 

Högtalare:  

Öppning: Elisa Tonda, chef för avdelningen för resurser och marknader, industri- och ekonomiavdelningen UNEP 

Inledande anförande av medordföranden, som rapporterade om regionala samråd: 

 • HE Saqlain Syedah, högkommissarie och ständig representant för Pakistan vid UNEP 

paneldeltagare: 

 • Mr. Aidan Davy, COO, International Council on Mining and Metals  

 • Inga Petersen, verkställande direktör, Global Battery Alliance  

 • Zenzi Awases, Association of Women in Mining in Africa  

 • Dr. Paul Ekins, IRP-panelmedlem  

 • Gabriela Encina Vera, chef för avdelningen för hållbar utveckling, gruvministeriet, Chile  

 • Khadija Drame, biträdande samordnare av enheten för juridiska frågor, ministeriet för miljö och hållbar utveckling, Senegal  

 • Mr. Teodorico Sandoval, Mines and Geosciences Bureau, Filippinerna  

Högtalare:  

 • Aidan Davy (Speaker) ICMM, COO 

 • HE Saqlain Syedah (talare) Pakistans regering, högkommissarie och ständig representant för Pakistan vid FN:s miljöprogram 

 • Paul Ekins (talare) UCL, professor 

 • Zenzi Awases (talare) AWIMA, vice ordförande 

 • Inga Petersen(talare)Global Battery Alliance, verkställande direktör 

 • Sheila Aggarwal-Khan (talare) FN:s miljöprogram, chef för industri- och ekonomiavdelningen 

 • Teodorico Sandoval (talare) Mines and Geosciences Bureau, chef för avdelningen Policy, Planning and International Affairs och OIC Assistant Director i Concurrent Capacity 

 • Khadija Drame (talare) Ministeriet för miljö och hållbar utveckling, Senegal, biträdande samordnare för enheten för juridiska frågor 

 • Felix Wertli (talare) Schweiz federala miljökontor, ambassadör för miljön, chef för avdelningen för internationella frågor 

 

IRP är med och organiserar ett sidoevenemang: 

Innovativa partnerskap för ansvarsfull resursanvändning i Afrika 

African Development Bank/International Resource Panel Högtalarevenemang (online) 
4 september I 3:00 – 4:30 CEST 
 • Arrangörer: African Development Bank (AfDB), International Resource Panel (IRP) 

 • Se hela inspelningen av evenemanget  här. 

Sessionsbeskrivning:

En 90-minuters moderat paneldiskussion med utvalda ämnesexperter från partnerorganisationer. 

För att bidra till diskussioner om att förbättra förvaltningen och finansieringen för hållbar förvaltning av Afrikas förnybara och icke-förnybara naturresurser, samarbetar African Development Bank och International Resource Panel för att inspirera till samtal om vilka utmaningar, bästa praxis, åtgärder och roller internationella utvecklingspartners kan samarbeta för att underlätta hållbar förvaltning och investeringar i Afrikas naturresurser.  

Denna session delade insikter från det senaste och kommande arbetet från African Development Bank och International Resource Panel, diskuterade nyckelfrågorna som hindrar ekonomiska och strukturella reformer och lyfter fram specifika exempel på bästa praxis, nyckelpolitik och åtgärder. 

Högtalare:  

 • Vanessa Ushie, Ag. Direktör, African Natural Resources Management och Investment Center (ANRC), African Development Bank, Abidjan, Cotediviore. 

 • Högtalare (TBC)

 • Merlyn Van Voore, chef för International Resource Panel Secretariat. 

 • Balakrishna Pisupati, chef för miljöpolitisk enhet, UNEP, Nairobi, Kenya. 

 • Elias Ayuk, chef för policyrådgivning vid CHAINT Afrique Academy och IRP-panelmedlem  

 • Hans Bruyninckx, tidigare direktör för Europeiska miljöbyrån och IRP-panelmedlem  

Presentatören: Innocent Onah, Chief Natural Resources Officer, African Natural Resources Management och Investment Center (ANRC), African Development Bank, Abidjan, Cotediviore