2021 har varit ett stort år för hållbar resursförvaltning. Den internationella resurspanelens resultat om naturresursanvändning har hänvisats till och använts i beslutsfattande på internationell, regional och nationell nivå. Här är en snabb översikt över vårt arbete och påverkan under 2021. 

Ladda ner broschyren IRP 2021 Highlights: PDF icon irp_2021_highlights.pdf