Global Resources Outlook 2024 kommer att presenteras på GLOBE EU-konferens i Bryssel den 5 mars! 

Inom Europaparlamentet, GLOBE EU fungerar som en plattform för att diskutera EU-kommissionens politiska förslag och för att samordna politiska åtgärder bland likasinnade lagstiftare i Europaparlamentet och på medlemsstatsnivå. Det syftar till att underlätta strukturerade diskussioner mellan ledamöter av Europaparlamentet, kommissionens tjänstemän, specialister och en mångfald av intressenter genom rundabordssamtal på hög nivå, workshops och konferenser.

"Att kartlägga vägen till hållbar resursförvaltning: Avslöja 2024 års Global Resources Outlook Report (GRO24)"

Medordförande för International Resource Panel (IRP). Janez Potočnik (tidigare EU-kommissionär för miljön), medlemmar i IRP-panelen  Paul Ekins (professor i energi- och miljöpolitik vid UCL) och Hans Bruyninckx (tidigare verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån) kommer att representera IRP tillsammans med IRP:s styrkommitté, medordförande Astrid Schomaker (direktör, Green Diplomacy & Multilateralism, DG ENV) och presentera nyckelvetenskapen och lösningarna från IRP:s flaggskeppsrapport - Global Resources Outlook 2024. De kommer också att delta i paneldiskussioner om ekonomi och global styrning för systemisk resurshantering. 

Obs: Deltagande endast på inbjudan