Det 31:a mötet för International Resource Panel (IRP) ägde rum i Nairobi, Kenya, den 20 till 23 februari 2024. Deltagare från hela världen, inklusive forskare, regeringsrepresentanter och strategiska partners, samlades för att diskutera resursrelaterade ämnen och främja IRP:s arbetsprogram för 2022-2025.

Inger Andersen, verkställande direktör för FN:s miljöprogram, kallade IRP "förnuftets" röst om resursanvändning efter sitt öppningstal vid det gemensamma mötet med IRP:s panelmedlemmar, sekretariat och styrkommitté. Hon betonade vikten av att minska resursintensiteten för mat-, mobilitets-, bostäder- och energisystem som det enda sättet att uppnå SDG.

Mötet ägde rum personligen i Nairobi inför UNEA-6, där flaggskeppsrapporten från IRP, Global Resources Outlook 2024, lanserades vid ett pressevenemang på hög nivå den 1 mars.

För fler bilder och takeaways, se våra sociala mediekonton (@UNEPIRP on X och @InternationalResourcePanel på LinkedIn).