Det 30:e mötet för International Resource Panel (IRP) ägde rum i Bangkok, Thailand, den 12 till 16 juni 2023. Deltagare från hela världen, inklusive forskare, regeringsrepresentanter och strategiska partners, samlades för att diskutera resursrelaterade ämnen och främja IRP:s arbetsprogram för 2022-2025. Mötet var med som värd för FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet.

Vi är tacksamma mot vår medvärd, UNESCAP, för att ha hjälpt oss att göra detta evenemang möjligt. Armida Salsiah Alisjahbana (UNESCAPs verkställande sekreterare), Marlene Nilsson (ställföreträdande regiondirektör, ROAP) och IRP-ledamot Japan, Atoshi Yoshida (miljöministeriet i Japan), hedrade oss genom att öppna vårt gemensamma möte. 

UNEP-IRP:s senaste rapport, Human Migration and Natural Resources presenterades. Detta arbete leddes av Saleem Ali, Dominic Kniveton och Riyanti Djalante. 

Riktigt spännande och insiktsfulla diskussioner mellan de vetenskapliga experterna, regeringsrepresentanter och strategiska partners! Medlemmarna kartlade en effektväg till UNEA-6 och godkände två studier för extern granskning: den ena var den kommande Global Resources Outlook 2024, den andra en studie om "Financing the Extraction Industry to Achieve the #SDGs". 

Vi fick också möjlighet att stärka banden med regionala intressenter! 

Vid sidan av 30IRP, anordnades en 2-dagars regional workshop om "Att stärka evidensbaserad SCP-politik som ett medel för ekonomisk och social transformation" av One Planet Network och GO4SDGs, med stöd från PAGE och IRP. 

Vi presenterade Global Material Flows Database och genomförde en utbildning om det mycket användbara SCP Hotspot Analysis Tool tillsammans med Life Cycle Initiative och TERI. 

Vi deltog också i ett stort EU-ASEAN-evenemang om övergångar i cirkulär ekonomi i ASEAN, organiserat av ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue (ACSDSD), värdinstitutionen för ASEAN Circular Economy Stakeholder Platform (ACESP). 

Och sist men inte minst höll vi ett sidoevenemang om "Mot ansvarsfull och hållbar gruvdrift", tillsammans med det mellanstatliga samrådet om UNEA:s resolution 5.12.