Global materialflödesdatabas

Detta stora IRP-datauppsättning presenterar direkta och konsumtionsbaserade materialflödesindikatorer för sju världsregioner och för mer än 185 länder, som täcker total användning, användning per capita och materialanvändning per US-dollar.

 

SCP Hotspot-analysverktyg

Denna verktyg tillhandahåller tre moduler för att analysera hotspotområden för hållbar konsumtion och produktion, vilket ger stort stöd till vetenskapligt baserade nationella politiska ramar.

 

E-inlärningskurser

Dessa e-lärande kurser introducera nyckelbegrepp för hållbar resurshantering, inklusive resurseffektivitet, cirkularitet, företags miljöhantering och många fler. De utvecklas tillsammans av IRP och dess panelmedlemmar.

 

 

SDG 12 -nav

Denna verktyg stöder länder i uppnåendet av SDG 12 genom att erbjuda direkt tillgång till transparent data, effektiva lösningar, vägledning och officiell rapportering på ett och samma ställe. Det underlättar utbytet av framsteg, kunskap och lösningar för hållbar konsumtion och produktion.

 

Video

Dessa IRP videor presentera nyckelbegrepp för hållbar förvaltning av naturresurser, inklusive frikoppling, cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och produktion, resurseffektivitet och klimatförändringar, markåterställning och många fler.

 

 

 

Ordlista

Smakämnen ordlista innehåller nyckeltermer, begrepp och akronymer från alla arbetsgrupper och det återspeglar omfattningen av det arbete som utförs av IRP.