Cum lucrăm

Grupul este format din oameni de știință eminenți, cu înaltă calificare în probleme de gestionare a resurselor. Rapoartele lor distilează cele mai recente descoperiri științifice, tehnice și socio-economice în jurul utilizării resurselor globale. Acestea oferă sfaturi și conexiuni între factorii de decizie politică, industrie și comunitate cu privire la modalitățile de îmbunătățire a gestionării resurselor globale și locale. Grupul include oameni de știință și guverne din regiunile dezvoltate și în curs de dezvoltare, societatea civilă, organizații industriale și internaționale.

Misiuni și principii

Misiunea grupului este de a oferi evaluări științifice independente, coerente și autoritare ale relevanței politicii privind utilizarea durabilă a resurselor naturale și, în special, impactul lor asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viață; și să contribuie la o mai bună înțelegere a modului de separare a creșterii economice de degradarea mediului.

Mai multe despre noi