Raportul

   Descărcați raportul „Coerența politicilor obiectivelor de dezvoltare durabilă”: EN
   Descărcați Think Piece „Gestionarea și conservarea bazei resurselor naturale pentru o dezvoltare economică și socială susținută”: EN
   Descărcați recenzia „Guvernarea pe mai multe niveluri a utilizării durabile a resurselor naturale - Provocări și oportunități pentru monitorizare și dezvoltare instituțională la nivel național și global”: EN

   Această lucrare evidențiază impactul pe care presiunile asupra bazei limitate de resurse îl pot avea asupra îndeplinirii cuprinzătoare a ODD-urilor aspiraționale și ambițioase. Aceasta aduce nevoia unei înțelegeri a legăturii dintre componentele sistemului de resurse naturale și ecosistemele naturale și socio-economice pentru a identifica compromisurile de dezvoltare a mediului prevăzute în punerea în aplicare a agendei globale de dezvoltare durabilă post-2015. Aceste compromisuri pot fi soluționate numai dacă strategiile politicii de dezvoltare durabilă sunt coordonate și coerente între obiective în cadrul Obiectivelor de dezvoltare durabilă. Lucrarea susține că eficiența crescută a utilizării resurselor în sistemele de producție, împreună cu reducerea deșeurilor și tiparele de consum inutile (SCP) sunt necesare pentru o dezvoltare durabilă. Și, decuplarea activităților economice de utilizarea resurselor naturale și impactul utilizării este o strategie cheie a SCP pentru succesul Agendei globale de dezvoltare durabilă. Cu toate acestea, raportul avertizează că strategiile de decuplare ar trebui să fie aplicate diferențiat de țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate în contextul distribuției resurselor, nevoilor prioritare ale națiunilor și intereselor părților interesate.

   Alte rapoarte